பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க

Short Story Collections of Jeyakantan - I

(uka canti, illAtatu etu, eraNTu kuzantaikaL,
nAn irukkiREn, pommai, tEvan varuvArA?
tuRavu, pU utirum, kuRaip piRavi, yantiram)
(in tamil script, TSCII format)

ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைகள் - தொகுப்பு - 1

(யுக சந்தி, இல்லாதது எது, இரண்டு குழந்தைகள்,
நான் இருக்கிறேன், பொம்மை, தேவன் வருவாரா?,
துறவு, பூ உதிரும், குறைப் பிறவி, யந்திரம்)

ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைகள் - தொகுப்பு 1

ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் பல தொகுப்புகளாக வௌியிடப் பட்டுள்ளன :
ஆணும் பெண்ணும் (1953), உதயம் (1954), ஒரு பிடி சோறு (1958), இனிப்பும் கரிப்பும் (1960) தேவன் வருவானா (1961), சுமை தாங்கி (1962), மாலை மயக்கம் (1962), யுகசந்தி (1963), உண்மை சுடும் (1964), புதிய வார்ப்புகள் (1965), சுய தரிசனம் (1967), இறந்த காலங்கள் (1969), குருபீடம் (1970), அவர்கள் உள்ளே இருக்கிறார்கள் (1972), சர்க்கரம் நிற்பதில்லை (1973), பபுகை நடுவினிலே (1990), ....... .
இவற்றிலிருந்து ஒரு சில சிறுகதைகளை மதுரை திட்டத்தின் கீழ் வௌியிட உள்ளோம்.

தலைப்புக்கு செல்க